Tankar inför en släktsida för namnet Brydolf.


Du har två biologiska föräldrar. Dessa i sin tur har tillsammans fyra föräldrar (din farfar, farmor, morfar och mormor). I nästa generation är du släkt med 8 människor. Sen blir det raskt fler. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Du är alltså släkt med 1024 individer som levde tio generationer tillbaka. Om vi antar att genomsnittsåldern för barnafödande är 25 år, så blir det bara ca 250 år.
Vi rundar av det till 1000 jämt och forsätter. 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 128000, 256000, 512000, 1000000. Med andra ord har du en miljon släktingar för bara 20 generationer sen, dvs för fem hundra år sen. Det fanns inte en miljon människor i Konungariket Sverige-Finland för fem hundra år sen. Massor av dessa människor (jag föredrar att kalla dem biologiskt om matematiskt sett tänkbara modeller och förkortar det till BMM) måste alltså vara samma BMM. Och att du och jag eller vilken som helst "svensk" inte skulle ha en enda gemensam släkting femhundra år tillbaka i tiden är fullkomligt osannolikt. Vi har sannolikt massor. Och inte bara i Sverige naturligtvis eftersom utbyte med omvärlden sker hela tiden. Men självklart har vi fler BMM gemensamma med människor ju närmare oss de har sina rötter. Man behöver inte gå särskilt långt för att finna att vi har åtminstone en gemensam BBM med i stort sett alla människor. Sen är det ju naturligtvis en definitionsfråga vad man anser som "släkt", men i biologisk mening är vi alla släkt mer eller mindre. Naturligtvis. Annars skulle vi heller inte kunna fortplanta oss med varandra.

Denna sajt är tänkt att gå åt andra hållet. Vi utgår inte från en individ och går bakåt. Vi utgår alltså från den förste brydolfaren, Eric Gustaf Brohmer (första bilden nedan) som tog sig namnet Brydolf och vi följer namnets vandringar. Och alla vi som heter Brydolf är släkt med honom. Men vi är också släkt med ganska många andra som levde på den tiden. Ambitionen med denna hemsida är enbart att följa namnet Brydolf för det är ju i alla fall något som högst påtagligt förenar oss.

Nedanstående bilder är i min ägo, och detta är bara ett utkast än så länge. Det är tänkt att bli en släkttavla över alla Brydolf, där varje namn är klickbart för att få mer info om var och en. Vi är därför tacksamma om du vill scanna intressanta Brydolf-bilder och maila in dom till oss. Likaså vill vi gärna att du gärna gör en, eller refererar till en, egen hemsida med bild och kortfattad info om dig själv eller de avlidna Brydolfare som du har info om.

Nedtecknadt i vördnad och tacksamhet till åminnelse af våra brydolfska förfäder.
Tallinn i januari 2006.
Stefan Brydolf


Ovanstående bild: Eric Gustaf Brohmer. 1773 - 1840. Prost. Tog sig namnet Brydolf. Son till fältväbel Anders Samuel Brohmer och hans hustru Anna Catharina Sahlin.Ovanstående bild: Petronella Brydolf, född ca 1790, flicknamn Norberg. Gift med Eric Gustaf Brohmer (Brydolf)Ovanstående bild: Gustaf Sigfrid Brydolf, 1829-1876. Provinsialläkare på Gotland. Hemse/HögsbyOvanstående bild: Erik Brydolf. 1864 - 1939? Stadsläkare i KristinehamnOvanstående bild: Erik Brydolf, med sönerna Nils och Ove. Gömd bakom detta inramade fotografi fann jag nästa bild av Märtha när jag scannade.Ovanstående bild: Märtha Brydolf, en bild som varit dold bakom en ovanstående i nästan 100 år.Ovanstående bild: Märtha Brydolf senare i livet.Ovanstående bild: Märta Brydolf som ung år 1894. Född Forsblad. Gift med Erik Brydolf.Ovanstående bild: Märta Brydolf, den yngre (mor och dotter hade samma förnamn). På baksidan står "Till min käre bror Ove från Märta 1928"Ovanstående bild: Märta Brydolf jr, Oves syster, 9 månader gammalOvanstående bild: Märta Brydolf sr med sonen Nils 1/2 år.Ovanstående bild: Nils och Åke Brydolf, 13 och 11 år, dvs ca 1912Ovanstående bild: Nils Brydolf 1/2 år. Ca 1899.Ovanstående bild: Åke Brydolf, 1901 - ?. Kommendörkapten. PassbildOvanstående bild: Catharina Brydolf född 1943. I Marstrand ca 1945Ovanstående bild: Ove Brydolf 1904 - 1977Ovanstående bild: Ove Brydolf i Marstrand. 1950-taletOvanstående bild: Ove Brydolf, studentfoto.Ovanstående bild: Ove och Christina.Ovanstående bild: Christina Söderling Brydolf 1911 - 1999.Ovanstående bild: Ove med dotter Gunilla i Vaxholm juni 1942.Ovanstående bild: Christina Söderling Brydolf 33 år. På promenad med sonen Stefan ca 1944 - 45Ovanstående bild: Gunilla Brydolf, f 1937Ovanstående bild: Fr.v. Stefan Gunilla Catharina. Marstrand ca 1945.Ovanstående bild: Stefan Brydolf född 1942Ovanstående bild: Nina Brydolf, född 1972.Ovanstående bild: Tina-Maria Kokkonen, född 1979. Stefan Brydolfs dotter.Ovanstående bild: Anna-Mi och Eva-Li Brydolf, i Spanien 1984-1985Ovanstående bild: Andreas Ekström, född 1983, son till Stefan BrydolfOvanstående bild: Oden Brydolf, född 1999.


Ovanstående bild: Vet ej. Eventuellt Erik Brydolf till högerOvanstående bild: Vet ej. Eventuellt Erik Brydolf till högerOvanstående bild: Vet ej. Eventuellt släkt. Tacksam för tips.Ovanstående bild: En släkttavla gjord nån gång på 50-talet för Knut Brydolf