Tankar inför en släktsida för namnet Brydolf.


Du har två biologiska föräldrar. Dessa i sin tur har tillsammans fyra föräldrar (din farfar, farmor, morfar och mormor). I nästa generation är du släkt med 8 människor. Sen blir det raskt fler. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Du är alltså släkt med 1024 individer som levde tio generationer tillbaka. Om vi antar att genomsnittsåldern för barnafödande är 25 år, så blir det bara ca 250 år.
Vi rundar av det till 1000 jämt och forsätter. 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32000, 64000, 128000, 256000, 512000, 1000000. Med andra ord har du en miljon släktingar för bara 20 generationer sen, dvs för fem hundra år sen. Det fanns inte en miljon människor i Konungariket Sverige-Finland för fem hundra år sen. Massor av dessa människor (jag föredrar att kalla dem biologiskt och matematiskt sett tänkbara modeller och förkortar det till BMM) måste alltså vara samma BMM. Och att du och jag eller vilken som helst "svensk" inte skulle ha en enda gemensam släkting femhundra år tillbaka i tiden är fullkomligt osannolikt. Vi har sannolikt massor. Och inte bara i Sverige naturligtvis eftersom utbyte med omvärlden sker hela tiden. Men självklart har vi fler BMM gemensamma med människor ju närmare oss de har sina rötter. Man behöver inte gå särskilt långt för att finna att vi har åtminstone en gemensam BBM med i stort sett alla människor. Sen är det ju naturligtvis en definitionsfråga vad man anser som "släkt", men i biologisk mening är vi alla släkt mer eller mindre. Naturligtvis. Annars skulle vi heller inte kunna fortplanta oss med varandra.

Denna sajt är tänkt att gå åt andra hållet. Vi utgår inte från en individ och går bakåt. Vi utgår alltså från den förste brydolfaren, Eric Gustaf Brohmer (första bilden nedan) som tog sig namnet Brydolf och vi följer namnets vandringar. Och alla vi som heter Brydolf är släkt med honom. Men vi är också släkt med ganska många andra som levde på den tiden. Ambitionen med denna hemsida är enbart att följa namnet Brydolf för det är ju i alla fall något som högst påtagligt förenar oss.

Nedanstående bilder är i min ägo, och detta är bara ett utkast än så länge. Det är tänkt att bli en släkttavla över alla Brydolf, där varje namn är klickbart för att få mer info om var och en. Vi är därför tacksamma om du vill scanna intressanta Brydolf-bilder och maila in dom till oss. Likaså vill vi gärna att du gärna gör en, eller refererar till en, egen hemsida med bild och kortfattad info om dig själv eller de avlidna Brydolfare som du har info om.

Nedtecknadt i vördnad och tacksamhet till åminnelse af våra brydolfska förfäder.


Stefan Brydolf

Några brydolfska släktbilder

Släkttavla